Bach

Bachs blomsterremedier

Bach blomsterremedeier er blomsterudtræk fra 38 forskellige blomster og urter. Hvert remedium repræsenterer en sindsstemning eller en følelse. Bachs blomsterremedier skaber balance i individets følelsesliv, uanset om der er tale om mennesker eller dyr. Remedierne fjerner ikke følelsen, men hjælper individet til, at håndtere følelsen og skaber dermed følelsesmæssig harmoni.  
Bachs blomsterremedier bruges ikke til symptombehandling af en adfærd eller lidelse, men anvendes til at skabe en følelsesmæssig balance for individet.  Hvis din hund har et adfærdsproblem er det nødvendigt, at du har en handlingsplan til løsning af problemet samtidig med, at behandlingen kan suppleres med Bach blomsterremedier.

Har man en hund der er angst for at være alene hjemme, så kan Bachs remedier f.eks. hjælpe til at give hunden mere ro generelt i den periode man arbejder med at skabe ændringer i hunden miljø og hverdag. 

Bachs remedier kan f.eks bruges i forbindelse med:

Uro eller Angst
Stress
Køresyge
Problemer med at vænne sig til nye situationer
Hudproblemer
Udmattelse efter sygdom eller konkurrence
 

Der er ikke erfaret nogen bivirkninger af blomsterremedierne. Remedierne kan gives sammen med anden medicin og kan ikke medfører forværringer i dyrest tilstand.  Remedierne er som sådan helt uskadelige.
 
 

En god håndbog, hvis du selv vil vide mere om brug af Bach remedier til din hund.

Du kan købe den i butikken.

 

 
Glennie Steenberg | CVR: SE-37505285 | Sinaivej 13, 5672 Broby  | Tlf.: Glennie 22 13 59 61 | alletidershund@gmail.com