Instruktør uddannelse

Uddannelsen foregår under PAFF, (se www.paff.dk) foreningen for adfærdsbehandlere og instruktører. Uddannelsens varighed er 1½ år med 270 timers praktisk og teoretisk undervisning i:

 • • Indlæringsprincipper via shaping
 • • Klikkertræning
 • • Racekendskab
 • • Apportering og sporlægning
 • • Hundesprog via dæmpende og truende signaler
 • • Adfærdskendskab til hunde og ulve
 • • Hundens drifter
 • • Stress
 • • Pædagogik/psykologi i forhold til hundeejeren
 • • Førstehjælp, fysisk og mental
 • • Planlægningsteknik af et kursusforløb
 • • Problemhunde på træningspladsen

Eksamen afsluttes med:

Rapport 10 sider samt video af 20 minutter med projekthund

(hund og ejer som har et træningsproblem af en eller anden art, og som man arbejder med gennem 2 måneder og udfærdiger en afsluttende rapport om forløbet, samt forholder sig til teorien indenfor det valgte emne)

Skriftlig 3 timers teoretisk eksamen

½ times praktisk træning med et hold hunde og ejere over et af censorerne fastlagt forløb

Censorer på eksamen var:

Lone Greva (www.hundepsykologen.dk )

Irene H. Jarnved (www.etgladhundeliv.dk )

Irene Liliequist (www.hundeliv.dk )

Glennie Steenberg | CVR: SE-37505285 | Sinaivej 13, 5672 Broby  | Tlf.: Glennie 22 13 59 61 | alletidershund@gmail.com